Elbesiktning i hela Stockholm

När du ska köpa en fastighet, villa eller ett fritidshus, är det viktigt att du kontrollerar och säkerställer fastighetens elinstallation.

Vi gör elbesiktningar som är anpassade för allt från nytt koncepthus till villor, lägenheter, restauranger, företagsinvesteringar mm. Genom en elbesiktning kontrollerar vi att elarbeten är fackmannamässigt utförda , och korrekt underhållna. Även nya byggnader kan vara utförda med fel , då det tyvärr förekommer byggfusk i alla branscher.

Vid ombyggnad , genom en totalentreprenör bör du förvisa dig om att de utförda elinstallationerna är utfärdade av Behörig personal.

Genom att anlita oss kan du känna dig trygg. Vi har erfarenheten och utbildningen som krävs för att du ska känna dig nöjd och trygg med de arbeten som utförs.

För säkerställa utförda arbeten kontrollerar vi alltid vårt arbete med godkända mätinstrument. Självklart ger vi dig ett kostnadsförslag innan vi påbörjar arbetet.

Elinstallationer som inte utfärdas på ett korrekt sätt kan leda till elolyckor, eller i värsta fall bränder, detta är dessutom straffbart.

Vi rekommenderar dig därför att aldrig låta någon utfärda elinstallationer som inte är behörig elinstallatör.

Vi står i tjänst att göra elbesiktningar när du behöver det. Kontakta oss idag!